Lámbrica

Lámbrica é unha palabra composta (LAM-BRICA). O sufixo céltico -briga é ben coñecido e significa fortaleza ou fortificación, normalmente situadas en lugares altos por razóns obvias. En consecuencia, Lámbrica ten o significado de Cidade Forte de Lam. “Lam“, que soaría, posiblemente, como algo parecido a [tʃan], podería facer alusión a lugares chans, derivando posteriormente en topónimos como Chao ou Chaira, este último presente aínda hoxe na ladeira occidental da citania.

Lámbrica describe características orográficas e humanas da citania de San Cibrao das Las e Ourantes, en Ourense. A característica orográfica é a disposición nunha discreta altura, pero máis ou menos chaira. A característica humana é a fortificación, arrodeando de murallas un outeiro coa finalidade de defensa ou de control militar da contorna. A palabra Lámbrica adquire, entón, pleno sentido: “A Cidade Forte da Chaira” ou “A Cidade Forte dos Chaos”.

Existe un documento epigráfico da época romana no que se reproduce este topónimo, unha inscrición nunha ara adicada a Bandua que se conservaba dende hai séculos no pazo de Eiras.

🐍