Lámbrica

Lámbrica é unha palabra composta (LAM-BRICA). O sufixo céltico -briga é ben coñecido e significa fortaleza ou fortificación, normalmente situadas en lugares altos, por razóns obvias. En consecuencia, Lámbrica podería ter o significado de Cidade Forte de Lam. Lam, posiblemente [tʃan], podería aludir a lugares chans, derivando en topónimos actuais como Chao ou Chaira.

Lámbrica describe características orográficas e humanas da citania de San Cibrao das Las e Ourantes, en Ourense. A característica orográfica é a disposición nunha discreta altura, pero máis ou menos chaira. A característica humana é a fortificación, arrodeando de murallas un outeiro coa finalidade de defensa ou de control militar da contorna.

A palabra Lámbrica adquire, entón, pleno sentido: “A Cidade Forte da Chaira” ou “A Cidade Forte dos Chaos”.

Existe un documento epigráfico da época romana no que se reproduce este topónimo, unha inscrición nunha ara adicada a Bandua que se conservaba dende hai séculos no pazo de Eiras.

🐍